Tarihi yapılardaki çizimi biraz daha geliştirip Osmanlı, Fransa, Almayna, İngiltere’nin olduğu bir coğrafya planlamışım. Bu kağıt üzerinde çok deniz savaşları gerçekleşti.